รัฐธนินท์ เครื่องมือช่าง
โทร 082-3562956 , 084-5545449
  • th

เครื่องปั่นไฟเบนซิน COROLLA


เครื่องปั่นไฟเบนซิน COROLLA

เครื่องยนต์ปั่นไฟเบ็นซิน รุ่น CL GEN 6600

เครื่องยนต์ปั่นไฟเบ็นซิน รุ่น CL GEN 6600 ควบคุมด้วยระบบ AVR ให้กระแสไฟเสถียร เต็มประสิทธิภาพ กำลังเครื่องยนต์ 13 แรงม้า กระแสไฟออก 4.5 - 5 กิโลวัตต์

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟเบ็นซิน รุ่น CL GEN 1500

เครื่องยนต์ปั่นไฟเบ็นซิน รุ่น CL-GEN-1500 ควบคุมด้วยระบบ AVR ให้กระแสไฟเสถียร เต็มประสิทธิภาพ กำลังเครื่องยนต์ 2.5 แรงม้า กระแสไฟออก 0.8 - 0.9 กิโลวัตต์

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟเบ็นซิน รุ่น CL GEN 2500

เครื่องยนต์ปั่นไฟเบ็นซิน รุ่น CL GEN 2500 ควบคุมด้วยระบบ AVR ให้กระแสไฟเสถียร เต็มประสิทธิภาพ กำลังเครื่องยนต์ 6.5 แรงม้า กระแสไฟออก 1.8 - 2 กิโลวัตต์

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟเบ็นซิน รุ่น CL GEN 4000

เครื่องยนต์ปั่นไฟเบ็นซิน รุ่น CL GEN 4000 ควบคุมด้วยระบบ AVR ให้กระแสไฟเสถียร เต็มประสิทธิภาพ กำลังเครื่องยนต์ 7 แรงม้า กระแสไฟออก 2.7 - 3 กิโลวัตต์

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟเบ็นซิน รุ่น CL GEN 4500

เครื่องยนต์ปั่นไฟเบ็นซิน รุ่น CL GEN 4500 ควบคุมด้วยระบบ AVR ให้กระแสไฟเสถียร เต็มประสิทธิภาพ กำลังเครื่องยนต์ 7 แรงม้า กระแสไฟออก 2.7 - 3 กิโลวัตต์

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟเบ็นซิน รุ่น CL GEN 6500

เครื่องยนต์ปั่นไฟเบ็นซิน รุ่น CL GEN 6500 ควบคุมด้วยระบบ AVR ให้กระแสไฟเสถียร เต็มประสิทธิภาพ กำลังเครื่องยนต์ 13 แรงม้า กระแสไฟออก 4.5 - 5 กิโลวัตต์

สอบถาม