รัฐธนินท์ เครื่องมือช่าง
โทร 082-3562956 , 084-5545449
  • th
  • ขายเครื่องปั่นไฟ
  • ขายเครื่องปั่นไฟ

ขายเครื่องปั่นไฟ

 

 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่รับผลิต ออกแบบ ขายเครื่องปั่นไฟและอีกมากมายหลายรายการแบบครบวงจรกว่า 400 รายการ แก่ธุรกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ก่อตั่งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท รัฐธนินท์ เครื่องมือช่าง จำกัด โดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในแวดวงการขายเครื่องปั่นไฟอุตสาหกรรมอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ในการขายเครื่องปั่นไฟที่เกี่ยวกับการเลือกซื้ออุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการใช้งาน และที่สำคัญเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการขายเครื่องปั่นไฟสำหรับผู้ที่กำลังมองหาอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตราฐาน

 

 

 


 

วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นผู้นำเรื่องขายเครื่องปั่นไฟและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมแห่งเอเชียในด้านนวัตกรรม คุณภาพ ความ
เป็นมืออาชีพ และการบริการที่ครบวงจร


 

บริการ

ให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายถึงสถานที่ (On Sit
พื้นฐานและการบริการหลังการขาย)อย่างครบครัน
โดยบุคลากรผู้มีความชำนาญและเต็มใจให้บริการ
เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมของบริษัท


 

วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอขายเครื่องปั่นไฟและผลิตภัณฑ์สำ
หรับอุตสาหกรรมและพาณชยกรรมที่สามารถสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด
 

 

 

ภารกิจ
- เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านขายเครื่องปั่นไฟ และผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมทุกชนิด
- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์กับลูกค้า ผู้ถือหุ้นและพนักงานในระยะยาว
- เพื่อปรับปรุงระบบการฝึกอบรม และพัฒนาของบริษัท และส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานขายเครื่องปั่นไฟแบบต่อเนื่อง
- ขายเครื่องปั่นไฟเพื่อการพัฒนา และสร้างสรรค์ฝีมือแรงงานของคนไทยให้เป็นที่ยอมรับ
- ขายเครื่องปั่นไฟเพื่อขยายธุรกิจเอเชียในภูมิภาค
- ไม่เพียงแต่การขายเครื่องปั่นไฟและผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่จำกัด จากอดีตจจถึงปัจจุบัน บริษัทยังเป็นผู้บุกเบิกการขายเครื่องปั่นไฟทั้งก่อนและหลังการขายถึง สถานที่ (On Sit 
พื้นฐานและการบริการหลังการขาย)
อย่างครบครัน โดยบุคลากรที่มีความชำนาญและเต็มใจให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมของบริษัท

 

รัฐธนินท์ เครื่องมือช่าง เราเป็นผู้แทน
จำหน่าย เครื่องมือช่่าง, เครื่องปั่นไฟ, เครื่องเชื่อมโลหะ, เลื่อยโซ่ยนต์, เครื่องพ่นเมล็ด, รถตัดหญ้านั่งขับ, เครื่องตัดหญ้า, อุปกรณ์การเกษตร เครื่องพ่นยา, เครื่องมือลม รายใหญ่ของไทย

 

สินค้าที่เราจัดจำหน่าย
เครื่องมือการเกษตร, เครื่องปั่นไฟ, เครื่องปั่นไฟดีเซล, เครื่องปั่นไฟเบนซิน, กบไฟฟ้า, เครื่องขัดกระดาษทรายไฟฟ้า, เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น, เครื่องมือช่าง, เครื่องมือไฟฟ้า, เครื่องมืออุตสาหกรรม, สว่านไฟฟ้า, สว่านกระแทก, สว่านไร้สาย, สกัดไฟฟ้า, บ๊อกไฟฟ้า, บ๊อกไฟฟ้าไร้สาย, แท่นตัดไฟเบอร์, แท่นเลื่อยไฟฟ้า, เครื่องพ่นยา, เครื่องพ่นเมล็ด, ถังพ่นยาแบ๊ต, ถังพ่นยา เครื่องตัดหญ้า, รถตัดหญ้านั่งขับ, เครื่องตัดหญ้าสายสะพาย ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำเครื่องยนต์, ปั้มแช่, ปั้มบาดาล, ปั้มดูดโคลน, ปั้มดูดน้ำยาง, ปั้มเจ๊ท, เลื่อยไฟฟ้า, เลื่อยวงเดือน, เลื่อยตัดหินอ่อน ปั้มน้ำหอยโข่ง, ปั้มน้ำแรงดันสูง เทปน้ำพุ่ง, เทปน้ำหยด, สปริงเกอร์ หลากหลายแบบ, เครื่องเชื่อม, ตู้เชื่อม, เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ ✴ และอื่นๆ อีกมากมาย

 

 

เครื่องปั่นไฟ  KANTO

          


 

เครื่องปั่นไฟ  JUPITER

          


 

เครื่องปั่นไฟ  LUTIAN

          

 

เครื่องปั่นไฟ  FORD

     


     

 

 
เครื่องกำเนิดไฟ Electric Generator
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "ไดปั่นไฟ" คือ เครื่องกลที่ใช้สำหรับแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการทำงาน ว่าเมื่อสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดขดลวด หรือขดลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กก็จะได้ไฟฟ้าออกมา หรือความหมายอีกอย่างหนึ่งคืออุปกรณ์ที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ดังกล่าวจะบังคับกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านวงจรภายนอก แหล่งที่มาของพลังงานกลอาจจะเป็นลูกสูบหรือเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ หรือแรงน้ำตกผ่านกังหันน้ำหรือล้อน้ำ หรือเครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือกังหันลม หรือข้อเหวี่ยงมือ หรืออากาศอัด หรือแหล่งพลังงานกลอื่นๆ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะจ่ายพลังงานไฟฟ้าเกือบทั้งหมดให้กับกริดพลังงานไฟฟ้า

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระเเสตรง 2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระเเสสลับ

** เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ "ไดปั่นไฟ" ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ส่วนมากจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ **

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะประกอบด้วยส่วนที่สำคัญสองส่วนคือ ส่วนที่สร้างสนามแม่เหล็ก เรียกกว่า ฟิลด์ และส่วนที่สร้างแรงดันไฟฟ้าเรียกว่าอาเมเจอร์ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ฟิลด์จะเป็นส่วนที่อยู่กับที่ อาเมเจอร์จะเป็นส่วนที่เคลื่อนที่ แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ฟิลด์และอาเมเจอร์สามารถเป็นได้ทั้งส่วนที่อยู่กับที่และส่วนที่หมุน โดยในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก จะสามารถสร้างได้ทั้งแบบฟิลด์และอาเมเจอร์หมุน แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่จะสร้างได้แต่แบบอาเมเจอร์อยู่กับที่เท่านั้น เพราะจะมีปัญหาน้อยกว่า แรงดันที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญสองตัวคือความเร็วรอบและเส้นแรงแม่เหล็ก ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเราสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าขึ้นได้โดย การปรับความเข้มของสนามแม่เหล็กและเพิ่มความเร็วรอบของเครื่องกำเนิด แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับการเพิ่มแรงดันโดยการเพิ่มความเร็วไม่ สามารถที่จะทำได้เพราะจะทำให้ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่ได้เปลี่ยนแปลงไป สามารถทำได้เพียงการปรับความเข้มของสนามแม่เหล็กเท่านั้น

 

หลักการทำงานของเครื่องปั่นไฟ
โดยทั่วไปแล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือส่วนที่เรียกว่า โรเตอร์(Rotor) ซึ่งจะมีขดลวดตัวนำฝังอยู่ในร่องรอบแกนโรเตอร์ที่ทำจากแผ่นเหล็กซิลิคอน (Silicon Steel Sheet) ขนาดหนาประมาณ 0.35-0.5 มิลลิเมตร นำมาอัดแน่นโดยระหว่างแผ่นเหล็กซิลิคอนจะมีฉนวนเคลือบ ทั้งนี้เพื่อลดการสูญเสียที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลวน (Eddy Current) ภายในแกนเหล็กของโรเตอร์จะได้รับไฟฟ้ากระแสตรงจากเอ็กไซเตอร์(Excitor) เพื่อทำหน้าที่ในการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นอีกส่วนหนึ่งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือส่วนที่อยู่กับที่ เรียกว่า สเตเตอร์(Stator) ภายในร่องแกนสเตเตอร์ มีขดลวดซึ่งทำจากแผ่นเหล็กอัดแน่นเช่นเดียวกับโรเตอร์ฝังอยู่อาศัยหลักการของการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กผ่านลวดตัวนำ จะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้าที่สเตเตอร์และนำแรงดันไฟฟ้านี้ไปใช้ต่อไปหลักการง่ายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อสนามแม่เหล็กหมุนผ่านขดลวดบนสเตเตอร์จะเหนี่ยวนำให้เกิด กระแสและแรงดันขึ้นที่ขดลวดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นได้จากการป้อนไฟ DC เข้าขดลวดของโรเตอร์ กระแสไฟ DC จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นที่โรเตอร์และเมื่อโรเตอร์หมุนจะเหนี่ยวนำแรงดัน AC และกระแสขึ้นที่ขดลวดสเตเตอร์

การเลือกชนิดตามกำลังของเครื่องปั่นไฟ

 

เมื่อทราบถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการใช้ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้ว สิ่งต่อไปที่จะต้องทราบและทำความเข้าใจให้ชัดเจน คือ ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีให้เลือกในปัจจุบันตามประเภทกำลังเพื่อความ เหมาะสมกับความต้องการเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีประเภทดังนี้

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังสำรอง (Standby Generator Type)
หมายถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เป็นกำลังสำรองเมื่อไฟฟ้าหลักขาดหายไปเป็นเวลา ไม่นานนัก เรียกได้ว่ามีไว้สำหรับใช้เมื่อมีความจำเป็นหรือกรณีฉุกเฉิน ดังนั้นความสำคัญของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงอยู่ที่ความพร้อมใช้งานเป็นหลัก และจะต้องสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอตามที่ออกแบบไว้ด้วย เครื่องประเภทนี้มักใช้สำหรับอาคารสูงเพื่อใช้สำหรับไฟฟ้าส่วนกลางโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดนี้จะต้องตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว และเที่ยงตรงแม่นยำ

2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังสำรองต่อเนื่อง (Continuous Generator Type)
หมายถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เป็นกำลังสำรอง แต่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องเมื่อไฟฟ้าหลักขาดหมายไป การเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดนี้จะต้องเข้าใจว่าเราเลือกเครื่องเพื่อสำรองแต่ขณะเดียวกันเราต้องเลือกเครื่องที่มีขีดความสามารถสูงขึ้น ต้องมีเหตุผลประกอบ เช่นเคยมีไฟฟ้าหลักดับหรือขาดหายเป็นเวลานานกว่า 12 ชั่วโมง หรือ ภาระของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประกอบด้วยโหลด ที่มีขนาดกระแสเริ่มต้นสูง

3. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังหลัก (Base Generator Type)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทนี้ เป็นเครื่องที่ใช้เป็นกำลังไฟฟ้าหลัก สามารถใช้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำกัดชั่วโมงในการทำงาน พิกัดกำลังของเครื่องจะต้องรับภาระเป็น 70% ของเครื่องชนิด Standby และ 60% ของเครื่อง Continuous Type ดัง นั้นหากมีความจำเป็นจะต้องเลือกเครื่องประเภทนี้แล้วจะต้องแจ้งให้ผู้ออก แบบทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้นำข้อมูลไปประกอบการออกแบบให้ถูกต้อง เครื่องประเภทนี้มักจะใช้ในเกาะ หรือสถานที่ไฟฟ้าชั่วคราว

 การเลือกเครื่องปั่นไฟให้เหมาะสม

การเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ถูกต้องและเหมาะสมนั้นโดยปกติเป็นหน้าที่ของผู้ออกแบบและที่ปรึกษาในงานด้านวิศวกรรมระบบ แต่เมื่อใดก็ตามหากเราต้องการจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเองหรือไม่มีผู้ออกแบบ และที่ปรึกษาในเบื้องต้น ผู้เลือกจะต้องทราบเสียก่อนว่าความต้องการใช้ประโยชน์อะไรจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยส่วนมากแล้วมักจะใช้เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าเมื่อไฟฟ้าหลักหรือการไฟฟ้า ส่วนกลางนั้นขาดหายไป หรืออาจมีบางความต้องการที่ต้องการใช้เป็นกำลังหลักเช่นตามเกาะตามภูเขาหรือสถานที่พักตากอากาศที่ไม่มีไฟฟ้า บางครั้งอาจต้องการใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการลดค่าใช้จ่ายจากไฟฟ้าหลัก หรือตลอดจนในเพื่อเพิ่มเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าหลักที่ใช้ในขบวนการผลิต เพื่อผลผลิตทางอุตสาหกรรม จากความต้องการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายประเภทสนองความต้องการ ของการใช้งานแต่ละประเภทที่แตกต่างกันดังนั้นการเลือกใช้ให้ถูกต้องจึงถือว่ามีความสำคัญมากทั้งในด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม

 

    

    สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ : 082-3562956, 084-5545449
    
เว็บไซต์บริษัท : www.ratthanin-tools.com
    
E-mail : ratthanin.tools@gmail.com

 


 

สินค้า
เครื่องปั่นไฟเบนซิน FORD รุ่น FG9250PE, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องปั่นไฟเบนซิน FORD รุ่น FG9250PE ราคาปกติ 53,900.00 บาท ลดเหลือ 45,900.00 บาท

สอบถาม
เครื่องปั่นไฟเบนซิน FORD รุ่น FG7750PE, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องปั่นไฟเบนซิน FORD รุ่น FG7750PE ราคาปกติ 48,100.00 บาท ลดเหลือ 40,900.00 บาท

สอบถาม
เครื่องปั่นไฟเบนซิน FORD รุ่น FG7750P, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องปั่นไฟเบนซิน FORD รุ่น FG7750P ด้วยเทคโนโลยีผู้นำด้านเครื่องยนต์ของฟอร์ด จากประเทศอเมริกาได้ออกแบบเครื่องปั่นไฟที่ทรงประสิทธิภาพ แข็ง แรง ทนทาน

สอบถาม
เครื่องปั่นไฟเบนซิน FORD รุ่น FG4050PE, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องปั่นไฟเบนซิน FORD รุ่น FG4050PE เครื่องปั่นไฟเบนซินขนาด 3500วัตต์ รุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยม เพราะสตาร์ทด้วยกุญแจ ง่ายสะดวก ไม่เปลืองแรง

สอบถาม
เครื่องปั่นไฟเบนซิน FORD รุ่น FG4050P, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องปั่นไฟเบนซิน FORD รุ่น FG4050P เครื่องปั่นไฟเบนซินขนาด 3,500 วัตต์ สตาร์ทโดยเชือกดึง ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติมากมาย คุ้มค่า ค้มราคา มาดูกันว่า F

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน 4 จังหวะ JUPITER รุ่น JP-GEN-2500, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน 4 จังหวะ JUPITER รุ่น JP-GEN-2500 ความจุน้ำมันเบนซิน 3.6 ลิตร ต่อน้ำมันเครื่อง 0.6 ลิตร สามารถทำงานต่อเนื่องได้นานถึง 2.5 ชม

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน 4 จังหวะ JUPITER รุ่น JP-GEN-12000-380, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน 4 จังหวะ JUPITER รุ่น JP-GEN-12000-380 ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ เพื่อหล่อเย็นตัวเสื้อสูบทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ตลอดทั้งวัน

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน 4 จังหวะ JUPITER รุ่น JP-GEN-7500, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน 4 จังหวะ JUPITER รุ่น JP-GEN-7500 โครงสร้าง ทำจากวัสดุโลหะแข็งพิเศษ ทนทาน มีระบบป้องกันแรงสะเทือน ทำงานเงียบ

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน 4 จังหวะ JUPITER รุ่น JP-GEN-7000, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน 4 จังหวะ JUPITER รุ่น JP-GEN-7000 เหมาะสำหรับการใช้งานนอกสถานที่ เคลื่อนย้ายสะดวก

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน 4 จังหวะ JUPITER รุ่น JP-GEN-6600, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน 4 จังหวะ JUPITER รุ่น JP-GEN-6600 มีระบบป้องกันแรงสะเทือน ทำงานเงียบ ชุดปั่นไฟ-ทุนและฟิลคอยส์ ขดลวดทองแดงแท้ 100%

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน 4 จังหวะ JUPITER รุ่น JP-GEN-6500, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน 4 จังหวะ JUPITER รุ่น JP-GEN-6500 ควบคุมด้วยระบบ AVR ให้กระแสไฟเสถียร วัตต์เต็ม เต็มประสิธิภาพ

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน 4 จังหวะ JUPITER รุ่น JP-GEN-4500, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน 4 จังหวะ JUPITER รุ่น JP-GEN-4500 มีระบบป้องกันแรงสะเทือน ทำงานเงียบ ชุดปั่นไฟ-ทุนและฟิลคอยส์ ขดลวดทองแดงแท้ 100%

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน 4 จังหวะ JUPITER รุ่น JP-GEN-4000, ขายเครื่องปั่นไฟ

JUPITER รุ่น JP-GEN-1500 คือ สุดยอดเครื่องปั่นไฟ เบนซิน เหมาะสำหรับการใช้งานนอกสถานที่ เคลื่อนย้ายสะดวก โครงสร้าง ทำจากวัสดุโลหะแข็งพิเศษ ทนทาน

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน 4 จังหวะ JUPITER รุ่น JP-GEN-2500, ขายเครื่องปั่นไฟ

JUPITER รุ่น JP-GEN-1500 คือ สุดยอดเครื่องปั่นไฟ เบนซิน เหมาะสำหรับการใช้งานนอกสถานที่ เคลื่อนย้ายสะดวก โครงสร้าง ทำจากวัสดุโลหะแข็งพิเศษ ทนทาน

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน 4 จังหวะ JUPITER รุ่น JP-GEN-1500, ขายเครื่องปั่นไฟ

JUPITER รุ่น JP-GEN-1500 คือ สุดยอดเครื่องปั่นไฟ เบนซิน เหมาะสำหรับการใช้งานนอกสถานที่ เคลื่อนย้ายสะดวก โครงสร้าง ทำจากวัสดุโลหะแข็งพิเศษ ทนทาน

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน JUPITER รุ่น JP-GEN-7500, ขายเครื่องปั่นไฟ

ใช้งานง่าย เพราะสามารถเลือกสตาร์ทด้วย กุญแจ หรือ เชือกดึงเครื่องยนต์แรง ที่มาพร้อมกับพลังถึง 15 แรงม้า อึดอย่าบอกใคร

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน 2IN1 JUPITER รุ่น JP-GW-2500, ขายเครื่องปั่นไฟ

เป็นนวัตกรรมใหม่ที่รวมเอาสุดยอดการใช้งานมาระหว่าง เครื่องปั่นไฟ + เครื่องเชื่อม รวมเข้าไว้ด้วยกัน สตาร์ทด้วยระบบเชือกดึง แข็งแรง ทนทาน

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟ KANTO Generator รุ่น KT-INVT-2000, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องยนต์ปั่นไฟ KANTO Generator รุ่น KT-INVT-2000 ราคา 25,500.00 บาท

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟ KANTO Generator รุ่น KT-INVT-1000, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องยนต์ปั่นไฟ KANTO Generator รุ่น KT-INVT-1000 ราคา 18,500.00 บาท

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน KANTO รุ่น KT-GEN-7500, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน KANTO รุ่น KT-GEN-7500 ราคาปกติ 27,000.00 บาท ลดเหลือ 22,950.00 บาท

สอบถาม
เครื่องปั่นไฟ KANTO รุ่น KT-GEN6600, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องปั่นไฟ KANTO รุ่น KT-GEN6600 ราคา 22,000.00 บาท

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน KANTO รุ่น KT-GEN-6500, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน KANTO รุ่น KT-GEN-6500 ราคา 18,800.00 บาท

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟ 2IN1 KANTO รุ่น KT-GENWELD, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องยนต์ปั่นไฟ 2IN1 KANTO รุ่น KT-GENWELD ราคาปกติ 42,200.00 บาท ลดเหลือ 35,500.00 บาท

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน KANTO รุ่น KT-GEN-4500, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน KANTO รุ่น KT-GEN-4500 ราคา 13,000.00 บาท

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน KANTO รุ่น KT-GEN4000, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน KANTO รุ่น KT-GEN4000 ราคา 10,500.00 บาท

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน KANTO รุ่น KT-GEN2500, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน KANTO รุ่น KT-GEN2500 ราคาปกติ 10,200.00 บาท ลดเหลือ 8,000.00 บาท

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน KANTO รุ่น KT-GEN1500, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน KANTO รุ่น KT-GEN1500 ราคาปกติ 7,650.00 บาท ลดเหลือ 6,500.00 บาท

สอบถาม
เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน KANTO รุ่น KT-GEN950, ขายเครื่องปั่นไฟ

เครื่องยนต์ปั่นไฟ เบนซิน KANTO รุ่น KT-GEN950 ราคาปกติ 4,950.00 บาท ลดเหลือ 4,000.00 บาท

สอบถาม
การรับรอง
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
ฝ่ายขาย
ปีที่เข้าร่วม:
30 พฤศจิกายน 2543
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
รัฐธนินท์ เครื่องมือช่าง
สถานที่ตั้งบริษัท:
60/69 วรารมย์69 8 เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หนองแขม 10160
ประเทศ/เขต:
ไทย, กรุงเทพมหานคร
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
รัฐธนินท์ เครื่องมือช่าง
ผู้ติดต่อ:
ฝ่ายขาย
ที่อยู่:
60/69 วรารมย์69 8 เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หนองแขม
จังหวัด:
กรุงเทพมหานคร
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
10160
มือถือ:
082-3562956
084-5545449
เว็บไซต์:
www.ratthanin-tools.com/
อีเมล์:
ratthanin.tools@gmail.com
ไลน์ไอดี: